Hipertensjologiczna Poradnia Leczenia Nadciśnienia Tętniczego

Hipertensjologia (z ang. hyper – ponad, tension – ciśnienie, napięcie) – dziedzina medycyny zajmująca się profilaktyką, diagnostyką i leczeniem nadciśnienia tętniczego oraz jego przyczyn. Ze względu na swoją naturę ściśle powiązana jest z kardiologią, czyli nauką zajmującą się chorobami serca i całego układu krwionośnego.

Nadciśnienie tętnicze, hipertonia, hipertensja, AH, Choroba nadciśnieniowa – schorzenie układu krążenia krwi charakteryzujące się okresowo lub stale podwyższonym ciśnieniem tętniczym, zarówno skurczowym (górnym), jak i rozkurczowym (dolnym).

Zdecydowana większość (> 90%) przypadków nadciśnienia ma charakter pierwotny (samoistny), to znaczy nie ma znanej przyczyny, którą dałoby się usunąć interwencją medyczną. Pozostałe przypadki to natomiast choroba o charakterze wtórnym (objawowym), gdy dobrze jest znana przyczyna, na przykład choroby nerek, choroby gruczołów dokrewnych lub choroby mózgu.

Klasyfikacja nadciśnienia tętniczego według ESH/ESC
Kategoria Ciśnienie skurczowe
(mm Hg)
Ciśnienie rozkurczowe
(mm Hg)
Ciśnienie optymalne < 120 < 80
Ciśnienie prawidłowe 120–129 80–84
Ciśnienie wysokie prawidłowe 130–139 85–89
Nadciśnienie stopień 1
(łagodne)
140–159 90–99
Nadciśnienie stopień 2
(umiarkowane)
160–179 100–109
Nadciśnienie stopień 3
(ciężkie)
≥ 180 ≥ 110
Nadciśnienie izolowane skurczowe ≥ 140 < 90

W naszej Poradni Leczenia Nadciśnienia Tętniczego doświadczeni specjaliści Hipertensjologii skonsultują Twoją przypadłość, postawią diagnozę i wdrożą skuteczne leczenie. Najczęściej stosowaną metodą diagnostyki podwyższonego ciśnienia krwi, oprócz badania fizykalnego, pomiarów ciśnienia i osłuchiwania, jest badanie EKG, które przeprowadzone w czasie trwania wizyty daje lekarzowi dużą dozę informacji o stanie Twojego serca.

Czasem jednak, głównie ze względu na okresowy charakter występowania dolegliwości, koniecznym może okazać się wykonanie badania EKG lub monitorowania ciśnienia krwi metodą holterowską – tj. ciągłego, trwającego 24-48h monitorowania parametrów chorego za pomocą przenośnego urządzenia wypożyczonego choremu.

Najczęstsze przyczyny nadciśnienia wtórnego

 • Choroby nerek
 • Choroby gruczołów wydzielania wewnętrznego (tarczycy, nadnerczy)
 • Choroby neurologiczne
 • Choroby układu krążenia
 • Nadciśnienie wywołane ciążą
 • Zespół obturacyjnego bezdechu sennego
 • Łagodny rozrost gruczołu krokowego
 • Ostry stres
 • Hiperwolemia (przewodnienie)
 • Leki

Metody leczenia

Leczenie chorób kardiologicznych jest różnorodne i zależy od zdiagnozowanej choroby. Do najczęstszych metod leczenia należą:

 • Farmakoterapia – leki doustne, suplementy diety
 • Rehabilitacja kardiologiczna i fizjoterapia
 • Zabiegi operacyjne z zakresu kardiochirurgii oraz chirurgii endowaskularnej

Cennik Poradni Kardiologicznej

 • Konsultacja Hipertensjologiczna + EKG
  250 zł
 • Holter EKG / ciśnieniowy dwudobowy
  250 zł
 • Holter EKG / ciśnieniowy jednodobowy
  150 zł

Specjaliści Hipertensjologii